За нас


 
 
 
 

 

ЗА НАС

 

Предмет на дейността на фирма „ТРАНСМЕД-А” ООД  е екологичният  мениджмънт и управлението на отпадъци.


С дълги традиции в сметосъбирането и сметоизвозването и  дълбоко разбиране за важността от по-екологичен и природощадящ начин на живот ние се стремим да отговорим подобаващо на очакванията на нашите клиенти и да им предложим възможно най-икономически изгодното и екологично ефективното решение що се отнася до дейностите с отпадъци и вторични суровини.


В съзвучие с актуалните тенденции за устойчиво развитие на икономиката и разумно използване на природните ресурси ние работим  по гъвкава схема, включваща договорни взаимоотношения и еднократни поръчки, а също така  изготвяме и внедряваме концептуални програми за разделно събиране и оползотворяне на отпадъците.


Приоритет   на нашата работа е бързината, коректността и  оптималното  качество в изпълнението на сметосъбиращите и сметоизвозващи услуги  на конкурентни цени. Крайната ни цел е пълното удовлетворяване на изискванията на нашите клиенти по екосъобразен начин – гаранция за изграждане на един по-чист свят в едно по-щастливо бъдеще.