Сметосъбиране и сметоизвозване


 
 
 
 

 

УСЛУГИ

 

"ТРАНСМЕД–А" ООД е лицензирана фирма, която предлага разделно събиране и изкупуване на вторични суровини, извозване на битови и строителни отпадъци от физически и юридически лица на територията на гр. София.

 

I. ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

 

Имаме богат опит в обслужването на  производствени предприятия, бизнес-сгради, учреждения, болници и частни клиенти.


ЗА  КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ:

 

-   гъвкава работна система, включваща дългосрочни и краткосрочни договори, както и еднократни поръчки;

-   безплатна доставка на контейнери с различна вместимост (1,1 куб.м., 4 куб.м., 6 куб.м.,  7 куб.м.) по заявка на клиента;

-   обслужване по предварително установен график или на повикване с ден предизвестие;

-   активно съдействие при изготвяне и подаване на документите, необходими пред Столична община за процедурата по „пряко договаряне” и редуциране на такса смет;

-   коректно и точно обслужване, конкурентни цени.

 

 

II. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗКУПУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

 

 

Изкупуваме:


-   отпадъци  от  хартиени опаковки  /велпапе, офис хартия, смесена хартия, стари книги, списания, вестници,  архиви и т.н./

-   отпадъци от пластмасови опаковки  /найлон, стреч фолио, пластмасови бутилки,каси, туби, кофи  и др./

-   отпадъци от стъкло  /стъклени бутилки и т.н./

 

*Изкупуваната суровина трябва да е чиста – в нея не трябва да фигурират примеси от храни, битови отпадъци и др. замърсители.

 

ЗА  КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ:

-   изготвяне и внедряване на концептуални програми  за разделно събиране и оползотворяване;

-   гъвкава работна система, включваща дългосрочни и краткосрочни договори;

-   обслужване по предварително установен график или на повикване с ден предизвестие;

-   безплатна доставка на  съдове за разделно събиране със съответното обозначение;

-   измерване количествата с електронна  везна на място;

-   извозване на закупените суровини за наша сметка;

-   заплащане до 7 дена  след предоставяне на фактура.

 

ЗА ЧАСТНИ КЛИЕНТИ:

-   специалната  услуга „от място”  -  изкупуване на вторичните суровини  от адреса, на който се намира клиентът,  след направена предварителна заявка от негова страна поне ден по-рано;

-   извозване на суровините за наша сметка;

-   измерване с  електронна везна на място;

 -   заплащане на място.